Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

Визначні місця Лондона

25 головних пам’яток Лондона

1. Британський Музей

Британський музей — головний історико-археологічний музей Великобританії і один з найбільших музеїв світу. Музей зберігає твори мистецтва Давнього Єгипту, Межиріччя, Античної Греції, Античного Риму, вироби середньовічних майстрів Європи та Азії, колекції монет і медалей, малюнків, гравюр, етнографічні колекції. Будівлю музею в грецькому стилі було побудовано в ХІХ столітті. Засновником колекції музею вважають відомого лікаря і натураліста, президента Королівського товариства, Хенсен Слоуна (1660-1753). Його колекція монет, античних гем, старовинних манускриптів, скульптури, гербаріїв і т.д. була заповідана державі. Колекція розширена під час зеніту Британської Імперії експонатами з усього світу і налічує більше 6,5 мільйонів екземплярів. Греція і Єгипет, звідки були вивезені стародавні пам’ятники, досі вимагають їх повернення.

2. Букінгемський палац

Букінгемський палац — офіційна

Англійською

Prominent places of London

are 25 main sights of London

1. British Museum

the British museum is a main історико-археологічний museum of Great Britain and one of most museums of the world. A museum keeps works of art of Ancient Egypt, Country between, Ancient Greece, Ancient Rome, wares of medieval masters of Europe and Asia, collections of chinks and medals, pictures, engraving, ethnographic collections. Building of museum in Greek style was built in ХІХ century. Consider the known doctor and naturalist, president of Royal society the founder of collection of museum, Хенсен Слоуна (1660-1753). His collection of chinks, ancient gems, ancient manuscripts, sculpture, herbariums et cetera was bequeathed to the state. Collection is extended during the zenith of British Empire by exhibits from the whole world and counts more than 6,5 million copies. Greece and Egypt, where ancient monuments were taken out from, until now require their return.

2. Букінгемський palace

of Букінгемський palace - official