Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

7. Translate into English
1. В країнах, що розвиваються, глобалізація експлуатує дешеву працю і
природні ресурси.
2. 68% керівників США вважають, що глобалізація створює більший ризик для
інвесторів.
3. Я впевнена, що компанія підпише контракт.
4. Ми заплатимо їм у доларах.
5. Мені підпорядковуються п'ятеро людей.

Англійською

7. Translate of into of English
1. In countries that develop, globalization exploits cheap labour and
natural resources.

the 1

2. 68 2.292740e-267aders of the USA are counted, that globalization creates a greater risk for
investors.
3. I am sure that a company will sign a contract.
4. We will pay to them in dollars.
5. Five people submit me.