Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

Зворотній зв'язок
Якщо у Вас виникли підозри щодо певних файлів, Ви можете надіслати їх у нашу лабораторію та взяти участь у зборі статистики. Таким чином, Ви зможе-те допомогти нам реагувати ще оперативніше на виникнення нових загроз та модифікацій вже існуючих.
Оновлення баз та програмних модулів
Ефективність антивірусного продукту напряму залежить від того, наскільки ре-гулярно оновлюються антивірусні бази. Регулярні автоматичні оновлення баз критично необхідні для підтримки оптимального рівня захисту комп'ютера.

Російською

Обратная связь
Если у Вас возникли подозрения относительно определенных файлов, Вы можете послать их в нашу лабораторию и участвовать в сборе статистики. Таким образом, Вы зможе-те помочь нам реагировать еще оперативніше на возникновение новых угроз и модификаций уже существующих.
Обновление баз и программных модулей
Эффективность антивирусного продукта напрямую зависит от того, насколько ре-гулярно обновляются антивирусные базы. Регулярные автоматические обновления баз критически необходимы для поддержки оптимального уровня защиты компьютера.