Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською

Atoms, elements, and molecules


Helium
Simple models of simple atoms demonstrate the three main subatomic parti¬cles: the electron, proton, and neutron.
Atomic orbitals are the re-gions in space where elec-trons are most likely to be found. An atom's first two electrons occupy an s or¬bital, the next six electrons are paired in three p orbit¬als, and the next 10 in five d orbitals. The orbitals have the shapes illustrated along the bottom of these pages.

Everything in the universe—metals, stars, food, the air we breathe, and we ourselves—is made up of combinations of different chemical ele-ments. There are 109 known chemical ele-ments, such as oxygen, aluminum, carbon, and uranium. The building blocks of these chemi¬cal elements are called atoms.
Atoms
An atom can be divided into three smaller par¬ticles: protons, neutrons, and electrons. Pro¬tons and neutrons form the nucleus (center) of the atom. The electrons turn around the nu-cleus. Except for hydrogen, which has a center

Українською

Атоми, елементи, і молекули


Гелій
Прості моделі простих атомів демонструють три головний subatomic партія¬cles: електрон, протон, і нейтрон.
Атомні orbitals - re-gions в просторі, де електричні ринки ймовірно бути знайденими. Атом спочатку два електрони займають s або¬bital, наступний шість електронів розташовується парою в трьох p орбіта¬als, і наступний 10 в п'ять d orbitals. Orbitals ілюстрували форми уздовж низу цих сторінок.

Усе у вселенських металах, зірках, їжі, повітря ми дихаємо, і ми складається з комбінацій різного хімічного ele-ments. Складають 109 відомий хімічні речовини ele-ments, як наприклад кисень, алюміній, вуглець, і урановий. Будівельні блоки цих chemi¬cal елементи - звані атоми.
Атом
атом може ділитися на три менший параграф¬ticles: протони, нейтрони, і електрони. Pro¬тонни і нейтрони формують ядро (зосередитися) атома. Електрони обертаються nu-cleus. За винятком водню, який має центр