Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

?истувача інтерфейс, що спирається на можливості сучасних операційних систем і додатків; інформаційна узгодженість програми, що дозволяє результати розрахунків по одних програмах у вигляді файлів різних форматів або баз даних використати в інших програмах без додаткової обробки; вбудований інструментарій для представлення в табличному, текстовому, графічному виді початкових даних і результатів розрахунків; розвинена інформаційно-довідкова система про експлуатацію програми, об'єкти проектування, методики і алгоритми, рівняння стану.

Російською

истувача интерфейс, который опирается на возможности современных операционных систем и дополнений; информационная согласованность программы, что позволяет результаты расчетов по одним программам в виде файлов разных форматов или баз данных использовать в других программах без дополнительной обработки; встроенный инструментарий для представления в табличном, текстовом, графическом виде начальных данных и результатов расчетов; развитая информационно-справочная система об эксплуатации программы, объектах проектирования, методики и алгоритмах, уравнениях состояния.