Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською

Adler's approach follows the doctrine of teleology that the philosophical view that future goals influence present behaviour.

Українською

Підхід Адлера йде за доктриною телеології, що філософський вид, що майбутні цілі впливають подарували поведінку.