Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською


in our lest report we told you about the international group of children who were sent to space a year ago. They were trained by our most experienced astronaut Mr Rich Spaceman at the special school in Starcity . When we learned about the children's meeting with the alien spaceship, we asked Mr Spaceman to comment on this event J.C : Did the children manage to contact the aliens? R.S: at first, when we got signals from that spaceship we hoped we found life in the space. The children were ready for communication with our neighbours in the Galaxy. But when they docked the spaceship, there was nobody there. Now their task is to decode the notes in the log-book that was found at the control desk.

Українською

у нас коли б не повідомляють, що ми говорили вам про міжнародну групу дітей, які були послані розмістити рік тому. Вони були навчив нами найбільше був досвідчений Космонавта Багача Містера астронавта в спеціальній школі в Starcity . Коли ми дізналися про зустріч дітей з чужим космічним кораблем, ми попросили Космонавта Містера прокоментувати це подія J.C : діти уміли контактувати з іноземцями? R.S: спочатку, коли ми отримали сигнали від цього космічного корабля, якого ми сподівалися, що ми знаходимо життя в просторі. Діти були готові для комунікації з нашими сусідами в Галактиці. Але коли вони зменшили космічний корабель, не було нікого там. Зараз їх завдання - розшифрувати записи в log-book, який був знайдений в контрольному столі.