Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською

There are some international guidelines concerning what to put in CV, in what order. Consider two patterns of CV. The first is more detailed with the names of people giving an applicant letter of recommendation which are sometimes enclosed (attached). The second CV is briefer.

Українською

Є деякі міжнародні директиви з приводу того, що, щоб помістити в умовну ЦІНУ, в тому, яке замовлення. Розглядайте два зразки умовної ЦІНИ. Перший більше деталізується з іменами людей, що дають рекомендаційний лист претендента, які іноді додаються(прикладено). Друга умовна ЦІНА - briefer.