Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Russian

Показатели плана развития науки и техники: продукция, осваиваемая производством впервые в стране; уровень механизации и автоматизации труда, с выделением основного и вспомогательного производства; относительное уменьшение численности работников, рост производительности труда и снижение себестоимости товарной продукции в планируемом периоде за счет мероприятий, повышающих технический уровень

in Ukrainian

Показники плану розвитку науки і техніки : продукція, що освоюється виробництвом уперше в країні; рівень механізації і автоматизації праці, з виділенням основного і допоміжного виробництва; відносне зменшення чисельності працівників, ріст продуктивності праці і зниження собівартості товарної продукції в планованому періоді за рахунок заходів, що підвищують технічний рівень