Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Ukrainian

Комерційне телебачення існує за рахунок реклами, і рейтинг - це те, що регламентує його роботу. Головні фігури - рекламодавець і спонсор. Зміст комерційного телебачення здебільшого орієнтовано на запити і потреби масової аудиторії, від якої залежить кількість реклами на телеканалі, а отже, і його фінансовий стан. Звідси зрозуміло, що комерційний успіх ТБ якраз і базується на рекламі. І неможливо не погодитися з тим, що "в основі одержання прибутку "із повітря" - суміш сенсацій, круто замішаних на сексопатології і насильстві, з надто хижацькою і нав'язливою телерекламою"

in Russian

Коммерческое телевидение существует за счет рекламы, и рейтинг - это то, которое регламентирует его роботу. Главные фигуры - рекламодатель и спонсор. Содержание коммерческого телевидения по большей части ориентировано на запросы и потребности массовой аудитории, от которой зависит количество рекламы на телеканале, а следовательно, и его финансовое состояние. Отсюда понятно, что коммерческий успех ТВ как раз и базируется на рекламе. И невозможно не согласиться с тем, что "в основе получения прибыли "из воздуха" - смесь сенсаций, круто замешенных на сексопатологии и насилии, со слишком хищнической и навязчивой телерекламой"