Online translator http://translate.meta.ua
to change
in English

All children and young people between the ages of 4 or 5 and 16 must receive full-time education. About 93 percent receive free education from public funds, the rest attend private fee-paying schools. The average pupil-teacher ratio for all schools is about 47 to 1.

in Ukrainian

Усі діти і молодь між віками 4 або 5 і 16 повинні отримати штатну освіту. Близько 93 відсотка здобувають безкоштовну освіту від громадських фондів, відпочинок вчаться в приватних fee-paying школах. Співвідношення середнього неповнолітнього учителя для усіх шкіл складає близько 47 до 1.