Online translator http://translate.meta.ua
to change
in English

an empire of 350 companies that includes Virgin Atlantic airlines as well as ventures in other industries like telecommunications,trains,cosmetics and credit cards - says his goal is to turn Virgin into the most respected brand in the world.

in Ukrainian

імперія 350 компаній це включає Віргінські Атлантичні авіалінії також як і ризиковані підприємства в іншу промисловість подібно до телекомунікацій, навчає, косметики і кредитні карти - говорить, що його мета - перетворити Virgin на саму шановану марку у світі.