Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Ukrainian

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України

від 12 листопада 2003 року N 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 грудня 2003 р. за N 1172/8493

Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Правління Національного банку України

 від 23 червня 2004 року N 295,

 від 4 квітня 2005 року N 110,

 від 10 серпня 2005 року N 280,

 від 10 листопада 2005 року N 419,

 від 21 грудня 2005 року N 485,

 від 26 червня 2006 року N 236

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259;

постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 N 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за N 538/3831;

постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 N 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за N 263/4484;

підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290;

постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 N 114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за N 309/5500;

постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 N 500 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за N 1057/6248;

постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 N 505 "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за N 61/6349;

постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 N 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за N 14/6302;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 N 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за N 553/6841;

постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 N 323 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за N 852/7140;

пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 N 55 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 126/7447;

постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 N 148 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за N 333/7654;

постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 224 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за N 472/7793.

3. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови Державної 

податкової адміністрації України 

 

Голова

Центральної виборчої комісії  

М. Рябець 

 

Інструкція

про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку (далі - банки), поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій (далі - клієнти).

1.2. У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента;

іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні, а також військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;

нерезиденти-інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України,

in Russian

Об утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Постановление Правления Национального банка Украины

от 12 ноября 2003 года N 492

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины

17 декабря в 2003 г. за N 1172/8493

С изменениями и дополнениями, внесенными

постановлениями Правления Национального банка Украины

от 23 июня 2004 года N 295

от 4 апреля 2005 года N 110

от 10 августа 2005 года N 280

от 10 ноября 2005 года N 419

от 21 декабря 2005 года N 485

от 26 июня 2006 года N 236

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и с целью приведения порядка ведения счетов клиентов банков в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Украины и Хозяйственного кодекса Украины Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах(добавляется).

2. Признать такими, которые потеряли действие, :

постановление Правления Национального банка Украины от 18.12.98 N 527 "Об утверждении Инструкции об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 24.12.98 за N 819/3259;

постановление Правления Национального банка Украины от 22.07.99 N 364 "О внесении изменений и дополнений к Инструкции об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 06.08.99 за N 538/3831;

постановление Правления Национального банка Украины от 14.04.2000 N 146 "О внесении изменений к Инструкции об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 06.05.2000 за N 263/4484;

подпункт 2.1 пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 17.01.2001 N 18 "Об утверждении Правил осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины по поручению физических лиц и получения физическими лицами в Украине пересказанной им из-за границы иностранной валюты и о внесении изменений к нормативно-правовым актам Национального банка Украины", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 02.02.2001 за N 99/5290;

постановление Правления Национального банка Украины от 20.03.2001 N 114 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 04.04.2001 за N 309/5500;

постановление Правления Национального банка Украины от 05.12.2001 N 500 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 21.12.2001 за N 1057/6248;

постановление Правления Национального банка Украины от 11.12.2001 N 505 "Об усилении контроля за идентификацией лиц, с которыми банки вступают в договорные отношения", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 25.01.2002 за N 61/6349;

постановление Правления Национального банка Украины от 09.01.2002 N 9 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия текущих счетов избирательных фондов и о внесении изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 10.01.2002 за N 14/6302;

пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 03.04.2002 N 128 "О внесении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03.07.2002 за N 553/6841;

постановление Правления Национального банка Украины от 04.09.2002 N 323 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 29.10.2002 за N 852/7140;

пункт 1.3 постановления Правления Национального банка Украины от 12.02.2003 N 55 "О внесении изменений к отдельным нормативно-правовым актам Национального банка Украины", зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 17.02.2003 за N 126/7447;

постановление Правления Национального банка Украины от 16.04.2003 N 148 "О внесении изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 25.04.2003 за N 333/7654;

постановление Правления Национального банка Украины от 04.06.2003 N 224 "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте", зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 11.06.2003 за N 472/7793.

3. Департаменту платежных систем(В. М. Портной) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины сообщить содержание этого постановления Операционному, территориальных управлений Национального банка Украины и банков для использования в работе.

4. Контроль за выполнением этого постановления возложить на начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2004 года.

Председатель

С. Л. Тигипко

СОГЛАСОВАННО:

Заместитель Председателя Государственного

налоговой администрации Украины

Председатель

Центральной избирательной комиссии

М. Рябець

Инструкция

о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

1. Общие положения

1.1. Эта Инструкция разработана в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины, Гражданского кодекса Украины, Законов Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем", "О платежных системах и переводе денег в Украине", других законодательных актов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины(дальше - Национальный банк).

Инструкция регулирует правоотношения, которые возникают во время открытия банками, их отделенными структурными подразделениями, которые осуществляют банковскую деятельность от имени банка(дальше - банки), текущих и вкладных(депозитных) счетов в национальной и иностранных валютах субъектам ведения хозяйства, физическим лицам, иностранным представительствам, нерезидентам-инвесторам, избирательным блокам политических партий(дальше - клиенты).

1.2. В пределах применения этой Инструкции нижеследующие сроки употребляются в таком значении:

отделенное подразделение - филиал, представительство, отделение или другое отделенное подразделение, которое не имеет статуса юридического лица и осуществляет свою деятельность от имени юридического лица - резидента;

иностранные представительства - иностранные дипломатические, консульские, торговые, другие официальные представительства и учреждения международных организаций, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями, представительства иностранных банков, иностранных компаний, фирм, которые представляют интересы юридических лиц, - нерезидентов в Украине, а также военные части Черноморского флота Российской Федерации, что дислоцируются на территории Украины;

нерезиденты-инвесторы - субъекты, которые осуществляют инвестиционную деятельность на территории Украины, а именно: юридические лица, созданные в соответствии с

undefined