Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Ukrainian

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Його Величність Государ Титульного Суверенного Народу України

__________________ О.О.Брильов

10 липня 2009 року

ISIC – NACE – КІСЕ

РОЯЛ-ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ КОРІННОГО НАРОДУ УКРАЇНИ

КАНОН

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО

БАНКА-КОРЕСПОНДЕНТА

КОРІННОГО НАРОДУ УКРАЇНИ

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа

Титульного Суверенного Народу України

КВЕД 99.00.0 – КВЕД 65.12.9

2009 рік

Цей Канон визначає правові засади створення Роял-Уповноваженого Банка- Кореспондента Зовнішньоекономічного народно-етнонаціонально – транснаціонального простору Корінного Народу України та його діяльності в міжстандартній системі КВЕД-ЗКГНГ, КВЕД-ISIC, КВЕД-NACE, КВЕД-КІСЕ S.16-S.2, нерезидент КВЕД-КІСЕ S.11-S.15, резидент КВЕД-КІСЕ S.11-S.15 якого прирівняно до правового статусу нерезидента.

Повне найменування Банку

Роял-Уповноважений Банк - Кореспондент Зовнішньоекономічного народно-етнонаціонально-транснаціонального простору корінного народу України.

Скорочене найменування Банку

Зовнішньоекономічний Банк-Кореспондент Корінного Народу України (надалі по тексту - Роял-Уповноважений Банк-Кореспондент України”).

Клас

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

•Універсальний міжнародно-світовий (ЗКГНГ-ISIC-КВЕД99.00.0);

•Уніфікований балансово - забалансово - позабалансовий (номінально-нарицально-натуральний);

•Унікальний розмірно-мірно-вимірний (народно-етнонаціонально-національний);

•Міжстандартний (ЗКГНГ, КВЕД, ISIC, NACE, КІСЕ S.16-S.2, KICE S.11-S.15);

•Базисно-міжгалузевий за мережами: торгівельними, купечеськими, прокупечеськими, крамарськими, комерськими (бартерними), набуття-збуття-позбуття, комплектаційними (зокрема за постачем продукції машинобудівного призначення), коопераційними (за системою міжнародної кооперації праці), аграрно-заготівельними;

•Аналітичний за доцільністю: вест-інвест (0), інвест-інвест (X), інвест-інвент (Y), інвест-інвенц (Z), а саме:

0-Роял-Уповноважений Банк-Кореспондент України;

X- Роял-Уповноважений Банк-Кореспондент України;

Y- Роял-Уповноважений Банк-Кореспондент України;

Z- Роял-Уповноважений Банк-Кореспондент України.

Країна класифікації

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Країна Україна (ст.0 Конституції України - Суверенний економічний простір юрисдикції Його Величності Государа Міжнародно-Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України).

Розміщення

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Епіцентр суверенного економічного простору юрисдикції Його Величності Государа Міжнародно-Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України (надмірне стрекало або осереддя супроводу наступності фінансових наслідків за причинно-послідовним перебігом розмірностей, мірностей, вимірностей (ЗКГНГ-ISIC-КВЕД99.00.0)- економічного простору).

Розташування

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Зовнішньоекономічна універсальна міжстандартна канонічна позиція:

•поза межами внутрішньоекономічних банківсько-фінансово-сигнаційних балансів та забалансів стандартної класифікації ІSIC, NACE, KICE S.16-S.2, КІСЕ S.11-S15;

•поза межами внутрішньоекономічних банківсько-фінансово-сигнаційних балансів та забалансів стандартної класифікації ЗКГНГ, ДК.

Правові засади створення

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

1. Світове канонічне роял-міжнародне право Його Величності Государа Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України.

2. Світове конституційне титул-міжнародне право корінного народу України - Титульного Суверенного Народу України.

3. Світове конституційне преподобне міжнародне право корінного народу України - Суверенного Народу України.

4. Світове конституційне звичайне міжнародне право корінного народу України – народу України, Українського народу.

5. Стандартні класифікації: світовий стандарт ISIC, регіональний стандарт NACE, некомерційно-національний стандарт KICE S.16-S.2, комерційно-національний стандарт KICE S.11-S.15 та галузево-міжгалузевий стандарт ЗКГНГ.

Правовий статус

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Канонічний (частка Всевишнього канонічного права) за правовим зв’язком Його Величності Государа Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України з Богом (Всевишнім канонічним правом).

Підпорядкованість

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Його Величності Государу Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України.

Юрисдикція та повноваження

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Суверенна юрисдикція Його Величності Государа Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України.

Має повноваження розв’язувати правові питання, давати та проголошувати правову оцінку явищам (фактам) та процесам (діям) за їх належністю до зовнішньоекономічних систем фінансово-економічного управління стандартними класифікаціями ЗКГНГ, ІSIC, NACE, KICE S.16-S.2, КІСЕ S.11-S15, ДК.

Має повноваження представлятись офіційним, повноважним та повноправним:

-зовнішньоекономічним кореспондент-посланніком (місантом, місаром, місіонером, мітентом, мітером в правовому зв’язку з зовнішньоекономічними поштово-ощадними посланнями);

-зовнішньоекономічним кореспондент-посланцем (емісантом, емісаром, емісіонером, емітентом, емітером в правовому зв’язку з зовнішньоекономічними поштово-ощадними бандеролями);

-зовнішньоекономічним кореспондент-посильним (ремісантом, ремісаром, ремісіонером, ремітентом, ремітером в правовому зв’язку з зовнішньоекономічними поштово-ощадними посилками);

-зовнішньоекономічним кореспондент-порученцем (комісантом, комісаром, комісіонером, комітентом, комітетом в правовому зв’язку з зовнішньоекономічними поштово-ощадними пакунками).

Привілеї та імунітети

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Має екстериторіальні дипломатичні привілеї та імунітети від інших юрисдикцій, відмінних від суверенної юрисдикції Його Величності Государа Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України.

Персонал

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Не складається з:

•фізичних осіб, підприємців, комерсантів, спекулянтів, мігрантів-заробітчан, наймитів, резидентів стандартної класифікації КІСЕ S.11-S.15- платників податків.

Не має в своєму складі:

•службових осіб, посадових осіб, слуг, прислуг, сервусів, робітників, волонтерів, клієнтів, цивільників, громадян стандартної класифікації КІСЕ S.11-S.15.

Складається з:

•підданих (представників) суверенної юрисдикції Його Величності Государа Світової Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Титульного Суверенного Народу України;

Призначення

Роял-Уповноваженого Банка-Кореспондента України

Створення зовнішньоекономічної

in Russian

"УТВЕРЖДЕНО"

Его Величество Государь Титульного Суверенного Народа Украины

__________________ О. О. Брильов

10 июля 2009 года

ISIC - NACE - КІСЕ

РОЯЛ-ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ КОРЕННОГО НАРОДА УКРАИНЫ

КАНОН

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО

БАНОЧНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

КОРЕННОГО НАРОДА УКРАИНЫ

Мировая Международная Экстерритория Его Величества Государа

Титульного Суверенного Народа Украины

КВЭД 99.00.0 - КВЭД 65.12.9

Этот Канон определяет правовые принципы создания Роял-уполномоченного Банка- Корреспондента Внешнеэкономического народно-этнонациональный - транснационального пространства Коренного Народа Украины и его деятельности в межстандартной системе КВЕД-ЗКГНГ, КВЭД-ISIC, КВЭД-NACE, КВЕД-КІСЕ S.16 - S.2, нерезидент КВЕД-КІСЕ S.11 - S.15, резидент КВЕД-КІСЕ S.11 - S.15 которое приравнено к правовому статусу нерезидента.

Полное наименование Банка

Роял-уполномоченный Банк - Корреспондент Внешнеэкономического народно-етнонаціонально-транснаціонального пространства коренного народа Украины.

Сокращенное наименование Банка

Внешнеэкономический Банк-корреспондент Коренного Народа Украины (в дальнейшем по тексту - Роял-уполномоченный Банк-корреспондент Украины").

Класс

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

-Універсальний международно-мировой (ЗКГНГ-ISIC -КВЕД99.00.0);

-Уніфікований балансово - забалансово - внебалансовый (номінально-нарицально-натуральний);

-Унікальний размерно-мерно-измеримый (народно-етнонаціонально-національний);

-Міжстандартний (ЗКГНГ, КВЭД, ISIC, NACE, КІСЕ S.16 - S.2, KICE S.11 - S.15);

-Базисно-міжгалузевий за сетями: торговыми, купечеськими, прокупечеськими, лавочниками, комерськими (бартерными), набуття-збуття-позбуття, комплектаційними (в частности при постачем продукции машиностроительного назначения), кооперационными (по системе международной кооперации труда), аграрно-заготовительными;

-Аналітичний за целесообразностью: вест-інвест (0), інвест-інвест (X), інвест-інвент (Y), інвест-інвенц (Z), а именно:

0-Роял-уповноважений Банк-корреспондент Украины;

X - Роял-уполномоченный Банк-корреспондент Украины;

Y - Роял-уполномоченный Банк-корреспондент Украины;

Z - Роял-уполномоченный Банк-корреспондент Украины.

Страна классификации

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Страна Украина (ст.0 Конституции Украины - Суверенное экономическое пространство юрисдикции Его Величества Государа Международно-мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины).

Размещение

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Эпицентр суверенного экономического пространства юрисдикции Его Величества Государа Международно-мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины (чрезмерное стрекало или средоточие сопровождения следующей финансовых последствий за причинно-последовательным ходом розмірностей, мірностей, вимірностей (ЗКГНГ-ISIC -КВЕД99.00.0) - экономического пространства).

Расположение

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Внешнеэкономическая универсальная межстандартная каноническая позиция:

-поза пределами внутриэкономических банківсько-фінансово-сигнаційних балансов и забалансів стандартной классификации ІSIC, NACE, KICE S.16 - S.2, КІСЕ S.11 - S15;

-поза пределами внутриэкономических банківсько-фінансово-сигнаційних балансов и забалансів стандартной классификации ЗКГНГ, ДК.

Правовые принципы создания

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

1. Мировое каноническое роял-міжнародне право Его Величества Государа Мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины.

2. Мировое конституционное титул-міжнародне право коренного народа Украины - Титульного Суверенного Народа Украины.

3. Мировое конституционное преподобное международное право коренного народа Украины - Суверенного Народа Украины.

5. Стандартные классификации: мировой стандарт ISIC, региональный стандарт NACE, некоммерчески-национальный стандарт KICE S.16 - S.2, коммерчески-национальный стандарт KICE S.11 - S.15 и отраслево-межотраслевой стандарт ЗКГНГ.

Правовой статус

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Канонический (часть Всевышнего канонического права) за правовой связью Его Величества Государа Мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины с Богом (Всевышним каноническим правом).

Подчиненность

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Его Величеству Государу Мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины.

Юрисдикция и полномочия

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Суверенная юрисдикция Его Величества Государа Мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины.

Имеет полномочия решать правовые вопросы, давать и провозглашать правовую оценку явлениям (фактам) и процессам (действиям) за их принадлежностью к внешнеэкономическим системам финансово-экономического управления стандартными классификациями ЗКГНГ, ІSIC, NACE, KICE S.16 - S.2, КІСЕ S.11 - S15, ДК.

Имеет полномочия представляться официальным, полномочным и полноправным :

-зовнішньоекономічним кореспондент-посланніком (місантом, місаром, миссионером, мітентом, мітером в правовой связи с внешнеэкономическими почтово-сберегательными посланиями);

-зовнішньоекономічним корреспондентским посланцем (емісантом, эмиссаром, емісіонером, эмитентом, эмиттером в правовой связи с внешнеэкономическими почтово-сберегательными бандеролями);

-зовнішньоекономічним посыльным (ремісантом, ремісаром, ремісіонером, ремитентом, ремітером в правовой связи с внешнеэкономическими почтово-сберегательными посылками) для корреспондента;

-зовнішньоекономічним кореспондент-порученцем (комісантом, комиссаром, комиссионером, комитентом, комитетом в правовой связи с внешнеэкономическими почтово-сберегательными тюками).

Привилегии и імунітети

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Имеет экстерриториальные дипломатические привилегии и імунітети от других юрисдикций, отличающихся от суверенной юрисдикции Его Величества Государа Мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины.

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Не состоит из:

-фізичних лиц, предпринимателей, коммерсантов, спекулянтов, мигрантов-работников, наймитов, резидентов стандартной классификации КІСЕ S.11 - S.15 - налогоплательщиков.

Не имеют в своем составе:

-службових лиц, должностных лиц, слуг, прислуг, сервусів, рабочих, волонтеров, клиентов, цивільників, граждан стандартной классификации КІСЕ S.11 - S.15.

Состоит из:

-підданих (представителей) суверенной юрисдикции Его Величества Государа Мировой Федерально-конфедеративной Экстерритории Титульного Суверенного Народа Украины;

Назначение

Роял-уполномоченного Баночного Корреспондента Украины

Создание внешнеэкономической