Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Ukrainian

Аналізується створення та функціонування таборових бібліотек для українських військополонених російської армії періоду Першої світової війни.
Ключові слова: табори військовополонених, таборові бібліотеки, фонди, українська книга

in English

Creation and functioning of таборових libraries are analysed for Ukrainian військополонених of the Russian army of period of First world war.
Keywords: camps of prisoners of war, to the library camp, funds, Ukrainian book