Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Russian

При этом существенная роль отводится педагогической науке и практике высшего образования. Как свидетельствует опыт, немногие преподаватели школы способны использовать Интернет как средство обучения, воспитания и развития студентов. Это объясняется тем, что взаимодействие студентов с сетью Интернет в процессе обучения в университете в основном эпизодично, поскольку на такую подготовку не предусматриваются часы ни на практических, ни на лекционных занятиях.

Все это в определенной мере влияет на качество преподавания и качество знаний студентов, так как методы и организационные формы обучения остаются неизменными.

in Ukrainian

При цьому істотна роль відводиться педагогічній науці і практиці вищої освіти. Як свідчить досвід, небагато викладачів школи здатні використовувати Інтернет як засіб навчання, виховання і розвитку студентів. Це пояснюється тим, що взаємодія студентів з мережею Інтернет в процесі навчання в університеті в основному епізодично, оскільки на таку підготовку не передбачається годинник ні на практичних, ні на лекційних заняттях. Усе це до певної міри впливає на якість викладання і якість знань студентів, оскільки методи і організаційні форми навчання залишаються незмінними. Вимоги інформаційного суспільства до освіти є наступними : по-перше, потрібні загальні стандарти кваліфікації, що прийнято у всіх регіонах світового ринку; по-друге, необхідно постійно відновляти компетентність працівників, оскільки інформація застаріває занадто