Online translator http://translate.meta.ua
to change
in English

The forests are mainly spruce-dominated, belonging to the Oxalis-Myrlillus type in the Finnish forest site type classification. Distances from the sampling areas to habitats under intensive human influence such as fields, villages and main roads range from 0.5 km (B) to 1,5 km (A). The distances be¬tween the sampling areas range from 10 km to 27 km.

in Ukrainian

Ліси головним чином навести-доміновані, належачи до типу Oxalis-Myrlillus у Фінській type класифікації лісового місця. Відстані від пробуючих областей до жител під інтенсивною людиною впливають як наприклад поля, села і магістралі розташовуються від 0.5 км.(B) до 1,5 км.(A). Відстані бути¬підлітком, пробуючі області розташовуються від 10 км. до 27 км.